Huisregels

Ten behoeve van het evenement KNSB Reggeborgh Marathon Inline Cup zijn de navolgende huisregels opgesteld:

  1. Door het bijwonen van het evenement KNSB Reggeborgh Marathon Inline Cup gaat u akkoord en verplicht u zichzelf aan deze regels te houden;
  2. Het is niet toegestaan om glas, blik, plastic flessen, alcoholhoudende drank, drugs, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen;
  3. Personen die onder kennelijke invloed van drank, drugs en/of hallucinerende middelen verkeren, zal verzocht worden het evenement te verlaten;
  4. Agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, beledigende of discriminerende uitlatingen tegenover vrijwilligers en/of andere bezoekers worden niet getolereerd;
  5. Aanwijzingen door vrijwilligers en/of de organisatie in het belang van veiligheid, dienen terstond te worden opgevolgd;
  6. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of eventueel letsel als gevolg van het bezoek aan het evenement;
  7. Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden, zal op de veroorzaker worden verhaald;
  8. Tijdens alle festiviteiten zijn er fotografen van de organisatie en pers aanwezig om videobeelden en/of foto’s te maken. Door het bijwonen van het evenement stemt u ermee in dat deze beelden voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.